TRANSLATE
 
Producenci
Nowości
Naklejka samochodowa Preppers Poland
Naklejka samochodowa Preppers Poland
10,00 zł 8,13 zł
szt.
Zwroty i reklamacje

Wzór odstąpienia od umowy.
Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwroty realizowane będą w terminie 14 dni od otrzymania towaru wraz z żądaniem zwrotu ceny przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego (konsumenta), jeżeli zostaną spełnione w/w przesłanki.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w szczególności w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli Preppers Poland wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Preppers Poland utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4. w której konsument wyraźnie żądał, aby Preppers Poland do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Preppers Poland świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Preppers Poland o utracie prawa odstąpienia od umowy;
6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
13. Preppers Poland nie odbiera przesyłek za pobraniem.
14. Sposób dokonywania reklamacji określony jest w karcie gwarancyjnej dostarczonej wraz z zakupionym towarem. Gwarancją objęte są towary, do których dołączane są karty gwarancyjne.
15. Jeżeli postanowienia karty gwarancyjnej nie stanowią inaczej, gwarancja komercjalna obejmuje co do zasady 12 miesięcy i dotyczy poprawnego działania towaru.
16. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
17. Sprzedawane towary przeznaczone są wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego.
18. Składając zamówienie Kupujący (konsument) zobowiązuje się do odebrania przesyłki.
19. W przypadku odmowy odebrania przesyłki Kupujący (konsument) zostaje obciążony podwójną opłatą za koszty transportu (do i od Kupującego (konsumenta). Płatność ta winna być zrealizowana w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
20. Preppers Poland nie odpowiada za czas wykonania usług transportowych świadczonych przez zewnętrzne firmy.
21. Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Preppers Poland reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@prepperspoland.org lub w formie pisemnej na adres do korespondencji podany w pkt 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3. przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego,
4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Preppers Poland zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Preppers Poland rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
22. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim przy Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Jeleniej Górze. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
23. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za niedozwoloną klauzulę umowną, takie postanowienie obowiązuje wyłącznie w stosunkach z Kupującymi (konsumentami) będącymi przedsiębiorcami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl